Barnekonvensjonen sier at alle barn i verden skal ha de samme rettighetene. Nesten alle land i verden, bortsett fra USA og Somalia, har skrevet under på Barnekonvensjonen. I Norge er Barnekonvensjonen en lov.


Barnekonvensjonen delt inn i fire hovedområder av rettigheter:

1. Barn har rett til liv og helse
Du har rett til mat og et sted å bo. Du har rett til å få hjelp når du er syk.

2. Barn har rett til skolegang og utvikling
Du har rett til å gå på skolen. Du har rett til å leke og ha fritid.
Du har rett til å få og dele informasjon.

3. Barn har rett til omsorg og beskyttelse
Du har rett til å få omsorg og trygghet fra foreldrene dine og andre voksne.
Du skal beskyttes mot krig, vold og narkotika.
Du har også rett til å bli beskyttet mot seksuell utnyttelse.

4. Barn har rett til deltakelse og innflytelse
Du har rett til ytringsfrihet, det vil si at du kan si det du mener om ting du er opptatt av.
Du har rett til å delta i samfunnet, ha innflytelse gjennom at noen skal høre hva du har å si og legge vekt på dine meninger i saker som angår deg.
På enkelte områder har du rett til å bestemme ting helt på egen hånd. Hva du kan bestemme på egen hånd avhenger av hvor gammel du er.

Barneombudet har laget en oversikt over hvor gammel du må være for å bestemme selv.